top of page
Image-1-1-696x392.jpg

ผลลัพธ์

คุณมีปัญหาเรื่องการนอนหลับเล็กน้อย

(คะแนน 8-14)

ควรปรับวงจรการนอนหลับให้เป็นเวลา

ศึกษาสุขบัญญัติการนอนหลับที่ดี ในระดับนี้...

คุณสามารถทานเมลาโทนินเพื่อช่วยให้นอนหลับได้

bottom of page